همسان گزینی یک تست روانشناسی است. شما می توانید با دریافت نتایج این تست، اطلاعات
بسیار مفید، ارزشمند و قابل توجهی درباره خصوصیات فردی ـ خانوادگی، رفتاری و شخصیتی خود و افراد موردنظرتان بدست آورده و از نتایج و اطلاعات موجود در آن برای تصمیم گیری دقیق تر در
زمینه های مختلف مرتبط با انتخاب همسر، ازدواج و زندگی مشترک و نیل به موفقیتهای بیشتر
استفاده کنید. تست همسان گزینی پس از انجام مطالعات گسترده، بصورت اختصاصی برای جامعه ایران تهیه شده و از سال 1378 تاکنون، هزاران نفر بصورت انفرادی و یا زوجی (مقایسه ای) این تست را اجرا کرده و نتایج آن را دریافت نموده اند.

کاربردهای تست همسان گزینی:
نتایج چهارگانه این تست به شما کمک می کند در تیپ شناسی و تشخیص الگوی فردی و مقایسه ای خودتان با افراد مهمی که تمایل دارید شناخت بهتری از آنها بدست آورید، دقیق تر، کامل تر و راحت تر عمل کنید. شما می توانید با استفاده از ابزارها و نتایج این تست، حتی بدون نیاز به همکاری افراد موردنظرتان، شناخت خوبی از آنها بدست آورید. بنابراین اگر شما در حال حاضر مجرد هستید و قصد دارید در آینده نزدیک یا دور، همسری همشان و متناسب با معیارهای خودتان را از بین افراد مختلف براحتی تشخیص داده و انتخابی بهتر و صحیح تر داشته باشید، ابتدا باید الگوی فردی ـ خانوادگی، رفتاری و شخصیتی خودتان را در دست داشته باشید تا در هنگام نیاز، بتوانید براحتی و بسرعت، میزان تناسب افراد موردنظرتان را با الگوی خودتان (بویژه در جنبه های پنهان و پیچیده تری مثل ویژگیهای شخصیتی مثبت و منفی) تشخیص داده و تصمیم گیری کنید. شما می توانید از نتایج مقایسه ای (دونفره) تست همسان گزینی برای افزایش اطمینان از میزان همخوانی و هماهنگی های خود و فرد موردنظرتان و از نظر سازگاریها، همدلی ها و همسانی ها در مراحل مختلف تصمیم گیری، نامزدی، عقد، ازدواج و زندگی مشترک استفاده کرده و از نتایج مطلوب آن در سراسر زندگی خودتان احساس رضایتمندی کنید.
و اگر شما زوجی هستید که در اوایل زندگی مشترک بوده و یا سالهایی از زندگی مشترک را پشت سر
گذاشته اید می توانید تست همسان گزینی را بصورت انفرادی و یا زوجی (مقایسه ای) اجرا کرده و از نتایج جالب توجه تست برای افزایش شناخت از الگوهای فردی، رفتاری و شخصیتی همدیگر، شناسایی زوایای جدیدی از ابعاد وجودی همسرتان، مشخص نمودن منابع احتمالی بروز مشکلات برای جلوگیری از بروز مسایل آتی و نهایتاً تقویت روابط مثبت عاطفی و احساسی بین خود و همسرتان استفاده کرده و شادکامی های بیشتر و عمیق تری را در سراسر زندگی مشترک بدست آورید.

نحوه اجرا و دریافت نتایج تست همسان گزینی:
در هنگام اجرای تست، نکات موجود در راهنما را رعایت کنید. برای دریافت نتایج تست خودتان، لطفاً فرم تکمیل شده تقاضای اجرای تست، اصل پاسخنامه تکمیل شده تست رابه موسسه ارسال کنید. یک هفته پس از ارسال مدارک فوق، نتایج تست انفرادی یا مقایسه ای شما شامل:
1ـ نتایج بخش خصوصیات فردی ـ خانوادگی (دارای 8 زمینه)
2ـ نتایج بخش ابعاد رفتاری (دارای 6 زمینه)
3ـ نتایج بخش ویژگیهای شخصیتی مثبت (دارای 10 زمینه)
4ـ نتایج بخش ویژگیهای شخصیتی منفی (دارای 10 زمینه)
همراه با دفترچه راهنمای تفسیر نتایج تست و کارت عضویت جهت ادامه ارتباط با موسسه و استفاده از خدمات ویژه اعضا، برای شما ارسال خواهد شد.
پیشاپیش پیوستن شما را به خانواده بزرگ “خانه امید جوانان” تبریک گفته و حضورتان را در این جمع مغتنم می شماریم.

برای دریافت تست همسان گزینی موسسه تماس بگیرید 02166901899 یا 02166903326 تلگرام واتساپ 09916058868