صفحه اصلی > همسان گزینی

همسان گزینی

تست همسان گزینی – مشاوره همسان گزینی – آموزش همسان گزینی

تست همسان گزینی در سال ۱۳۸۱ با شماره ۸۱۵۰ تحت قانون حقوق مولفان و مصنفان در کتابخانه ملی و با نام “همسان گزینی” به عنوان نشان تجاری با شماره ۱۱۹۶۰۷ در سال ۱۳۸۳ در سازمان ثبت اسناد ثبت شده است .

هر گونه استفاده از نام و نشان همسان گزینی و محتوای تست همسان گزینی بدون اجازه کتبی مولف ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد بود .

سعید یزدانی – مولف تست همسان گزینی

روانشناس بالینی و جامعه شناس فرهنگی