Home > گفتار درمانی

چگونگی تاثیرگذاری گفتار درمانی در درمان روان پریشی

محققان در بررسی‌های خود به چگونگی تاثیرگذاری گفتاردرمانی در درمان مبتلایان به روان پریشی پرداختند. به گزارش ایسنا، رفتاردرمانی شناختی برای کمک به درمان شماری از بیماری‌های سلامت روان همچون افسردگی، اضطراب و اختلال استرسی پس از ضایعه روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اولین بار محققان در بررسی‌های خود نشان دادند

Read More