Home > نکات مهم در انتخاب همسر
اوصول انتخاب همسر مناسب

جوانان از ازدواج‌های احساسی پرهیز کنند/ 3 اصل در انتخاب همسر

سه اصل مهم در انتحاب همسر و همسریابی یک جامعه‌شناس گفت: ازدواج‌های احساسی - که تصمیمات منطقی در آن ضعیف است - یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که در جامعه تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره انجام می‌گیرد. دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه متاسفانه جوانان

Read More