Home > سلامت خانواده

در این کشورها فرزندتان رشد می‌کند و موفق می‌شود/ فلیپین و مکزیک هست، آمریکا نیست!

اینترنایشن، بزرگترین شبکه جهانی برای مهاجران، 43 جنبه مختلف زندگی در خارج از کشور را با امتیازبندی از 1 تا 7 زیر ذره‌بین قرار داده است و لیستی را منتشر کرده. صنم بیاناتی: وقتی به کشور دیگری مهاجرت می‌کنید،‌ بخصوص وقتی همراه خانواده‌تان هستید همیشه این دلواپسی وجود دارد که

Read More