Home > دغدغه

هرکس به صِرف زن بودن یا دغدغه زنان داشتن، نمی‌تواند فعال زنان باشد

ایسنا نوشت: مشاور وزیرکشور در امور زنان وخانواده با بیان اینکه دغدغه­ مند بودن نسبت به حوزه زنان ویژگی مهمی است،گفت: متأسفانه گاهی ازاین مسأله غفلت می‌شود که زنان یک حوزه تخصصی است وهرکس به صِرف زن بودن یا دغدغه زنان را داشتن، نمی‌تواند به مدیریت یا فعالیت حرفه­‌ای

Read More