Home > حقوق

توضیحات حاجی‌بابایی درباره مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار

ایسنا نوشت: رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه توضیحانی درباره مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی زنان با 20سال سابقه کار ارایه داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی در جمع خبرنگاران، درباره مدیران و کارکنانی که در شهرداری بازنشسته شده‌اند و بعضا سابقه فعالیت آنها به بیش از 40 سال می‌رسد، اظهار کرد: در چارچوب

Read More