Home > حضور زنان در جامعه، زن
زنان در جامعه و سیاست

نامزد زن در ریاست‌جمهوری، به نفع‌زنان است، اما رأی‌ نمی‌آورد

مشارکت‌سیاسی زنان، انتخابات شوراها، حمایت از روحانی، عدالت جنسیتی، استیضاح شهردار و... نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم می‌گوید: بانوانی که الان در مجلس حضور دارند عمدتاً جوان، پر انرژی، با نشاط و با هدف وارد کار شده‌اند. این خیلی مهم است که هدفمند در مجلس ظاهر می‌شوند .

Read More