Home > باروری

عواملی که بدون حل آن‌ها نمی‌توان به افزایش جمعیت رسید

بر اساس جدیدترین آمار، میزان نرخ باروری در میان زنان تحصیل‌کرده ۱.۳ و در کل ۱.۹ است جمعیت‌شناسان بررسی کرده اند که با روند موجود ایران طی ده‌های آینده با کاهش جمعیت جدی ای مواجه می‌شود. به بیان ساده تر اگر قرار باشد نرخ باروری روی عدد کنونی ۱.۹ باشد، ایران

Read More

تفاوت ازدواج و باروری باسوادان و کم‌سوادان/ چگونه محتمل است که جمعیت ایران به ۴۰ میلیون برسد؟

ایسنا نوشت: یک جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: محتمل‌ترین گزینه درباره جمعیت کشور این است که روند افزایشی را تا سال 2045 داشته باشیم و در سال 2045 جمعیت به حدود 94 میلیون نفر برسد و بعد از آن روند کاهشی را

Read More