Home > امنیت‌ملی

ارتباط عدالت‌جنسیتی با امنیت‌ملی و رفع تبعیض‌ علیه‌ زنان

فهیمه حسن‌میری: موضوع «عدالت جنسیتی» با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی كه با آن انجام شد، درنهایت توانست نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب كند و آنها در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 116 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت

Read More