تاریخ اجرا

جنسیت
نام
نام خانوادگی
تلفن تماس
تلفن همراه
پست الکترونیکی
هزینه تست - ویژگی های فردی ،
خانوادگی ،رفتاری
200.000 ریال
 
ردیف عنوان سوال بله خیر
201 تقريباً تمام زندگي خود را در يك شهر سپري كرده ام
202 پدر من در حال حاضر شاغل است
203 در خانواده من، افراد سيگاري وجود دارد
203 در گذشته بين والدين من جدايي (طلاق) رخ داده است
205 در حال حاضر خودم را براي ورود به مقطع تحصيلي بالاتر آماده مي كنم
206 بيشتر اقوام و آشنايان خانوادگي من، در ساير شهرها زندگي مي كنند
207 يكي از آشنايان خانوادگي، از كودكي بعنوان نامزد من شناخته شده است
208 خانواده من در رعايت سنتها و رسوم خود خيلي مقيد هستند
209 مادرمن بازنشسته است
210 درخانواده و اطرافيانم، بعضي از افراد، گاهي ازمواد تخدير كننده (مخدر) استفاده مي كنند
211 اغلب اوقات در خانواده من، در مورد ميزان و نحوه رعايت رسوم، اختلاف نظر بوجود مي آيد
212 مسايل شرعي را با تاكيد و توجه زيادي رعايت و اجرا مي كنم
213 من فرزند اول خانواده هستم
214 اغلب اعضاء خانواده ام با زبانهاي خارجي آشنايي دارند
215 خانواده من (در حال حاضر) در مسكن استيجاري / مجموعه هاي سازماني زندگي مي كنند
216 مادر من شغل خاصي نداشته و هميشه خانه دار بوده است
217 تحصيلاتم را تمام كرده ام و نمي خواهم ادامه تحصيل دهم
218 خانواده من داراي املاك و مستغلات متعددي است
219 بنا به شرايطي، از كودكي دور از والدينم زندگي كرده ام
220 در گذشته، تجربه دوستي با جنس مخالف را داشته ام
221 پدرمن در قيد حيات است
222 من به يك زبان خارجي تسلط دارم
223 من فرزند آخر خانواده هستم
224 قبلاً ازدواج كرده و بنا به دلايلي جداشده ام
225 معمولاً موضوعاتي مانند عدم رعايت بزرگ و كوچكي، اجازه گرفتن، معذرت خواهي و مانند آن، درخانواده من گرفتاري ايجاد مي كند
226 بنا به دلايل پزشكي احتمال از كار افتادن بعضي از اعضاء‌ بدن من وجود دارد
227 من خانواده پرجمعيتي دارم
228 تمام اعضاء بدن من سالم هستند
229 تعداد اقوام و آشنايان ما خيلي زياد است
230 در گذشته تجربه ناكامي در روابط عاطفي براي من رخ داده است
231 اغلب سالهاي زندگيم را در شهرهاي مختلف بوده ام
232 همه اعضاي خانواده ام، براي صحبت كردن از يك زبان استفاده مي كنند
233 من تك فرزند هستم
234 والدين من نسبت به رعايت مسايل شرعي خيلي مقيد هستند
235 يكي از اعضاي خانواده من، دچار معلوليت ذهني است
236 بعضي از دوستان نزديك من سيگار مي كشند
237 پدر من ازدواج ديگري نيز داشته است (دارد).
238 خانواده من داراي مسكن شخصي مستقل است
239 اغلب اوقات نسبت به اجراي مسايل ديني و مذهبي، كم توجهي مي كنم
340 در خانواده من اصطلاحاً پدر سالاري حاكم است
241 تجربه بستري شدن در بيمارستان را دارم
242 بنا به دلايلي، تجربه بهم خوردن نامزدي را داشته ام
243 پدر و مادر من اهل دو شهر مختلف هستند
244 زبان مادريم با زبان مورد استفاده من متفاوت است
245 من از نظر جسمي، مشكلات (يا معلوليتهائي) دارم

246 مادرم ازدواج ديگري نيز داشته است
247 مدتي از زندگي خود را در كشور ديگري بسر برده ام
248 بيشتر ايام كودكي و نوجواني خود را در مناطق معتدل (آب و هوا) بوده ام
249 من تنها دختر/ پسر خانواده هستم
250 در گذشته بنا به دلايلي، عقد محضري من فسخ شده است
251 من فرزند خوانده بوده ام (هستم)
252 اغلب به نظر مي رسد، اعضاء خانواده من در دو دسته گروهبندي مي شوند
253 من در مناطق سرد كوهستاني بزرگ شده ام
254 بعضي از اعضاي خانواده ام در خارج زندگي مي كنند
255 يكي از اعضاي خانواده من دچار معلوليت جسمي است
256 يكي از اقوام من، از دوران كودكي و نوجواني، بعنوان نامزد من شناخته شده است
257 از سطح تحصيلات فعلي خودم، ناراضي هستم و قصد ادامه تحصيل دارم
258 من داراي ملك / مسكني هستم كه سند آن بنام خودم است
259 تجربه وقوع شكستگي در اعضاء بدنم (مثل دست و پا) را دارم
260 در خانواده من، بيشتر كارهاي منزل توسط خدمتكار انجام مي شود
261 در خانواده من، فرزندان پسر پس از ازدواج براي مدتي نزد والدين خود زندگي مي كنند
262 در خانواده و اطرافيانم، اشخاصي هستند كه گاهي از مشروبات استفاده مي كنند
263 شنوايي من كاملاً طبيعي است
264 پدر من بازنشسته است
265 در گذشته تجربه روابط عاطفي و احساسي با جنس مخالف را داشته ام
266 درگذشته بنا به دلايلي عقد شرعي من (قبل از ثبت محضري) به هم خورده است
267 من بيماري خاصي دارم و مدتهاست كه درگير آن هستم
268 زبان مادري والدينم متفاوت بوده است
269 تمام اعضاي خانواده من در يك شهر زندگي مي كنند
270 گاهي تنها به سفر مي روم
271 گواهينامه رانندگي با اتومبيل دارم
272 در دوره اي از زندگي ناپدري داشته ام (دارم)
273 خانواده من داراي اتومبيل شخصي است
274 مدتهاست كه از والدينم جدا شده و مستقل زندگي مي كنم
275 در گذشته تحت عمل جراحي قرار گرفته ام
276 درگذشته براي بعضي از اعضاي خانواده ام (غير از والدين) جدايي (طلاق) رخ داده است
277 مادر من (در حال حاضر) شاغل است
278 در حال حاضر، در حال تحصيل هستم
279 اكثر اعضاء خانواده من، مسايل ديني و مذهبي را بيش از حد معمول رعايت ميكنند
280 من در مناطق گرمسير (مثل جنوب ايران) بزرگ شده ام
281 از گذشته بين والدينم، مرتباً قهر و آشتي رخ مي دهد
282 مادر من در قيد حيات است
283 در دوره اي از زندگي، من نامادري داشته ام (دارم)
284 در حال حاضر سيگار مي كشم
285 من در شهري كه متولد شده ام، زندگي مي كنم
286 در اكثر زمينه ها، نقش پدر در خانواده ما كم رنگ است
287 من قبلاً ازدواج كرده ام و همسر خود را (بنا به دلايلي) از دست داده ام
288 پدر من در مشاغل غير دولتي (آزاد) فعاليت دارد
289 والدين من خويشاوند هستند
290 از نظر بينايي نيازمند استفاده از عينك/ لنز و مانند آن هستم
291 از نظر من، سلام و تعارفات و طرز ابراز آن، از وسايل مهم ايجاد و تقويت روابط است
292 خيلي از اوقات، شوخي هاي من موجب رنجش و دلخوري مي شود
293 توانايي ومهارت من در انجام كارهاي فني، اغلب مورد تحسين سايرين قرار مي گيرد
294 اگر كاري را به كسي واگذار كنم، روش و طرز اجراي آنرا، دقيقاً برايش مشخص مي كنم
295 بطور منظم، اوقاتي را در مراكز ورزشي و باشگاه صرف مي كنم
296 به عقيده من، محل زندگي بايد كاملاً راحت بوده و همه چيز در دسترس باشد
297 از آراسته كردن چهره و ظاهرخودم (آرايش كردن) وكارهاي مربوط به آن خوشم مي آيد
298 براي انجام كارهاي منزل، معمولاً برنامه ريزي مي كنم
299 حتي اگر مجبور به قرض گرفتن باشم، باز هم ترجيح مي دهم از لباسهاي متنوع استفاده كنم
300 ترجيح مي دهم در زمان غذا خوردن سكوت كامل برقرار باشد