تست همسان گزيني

( شماره ثبت كتابخانه ملي 8150 مورخ 1/7/81- قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان )

  هزینه هر کدام از تست ها 200.000 ریال می باشد

 اين تست 450سوال دارد و پاسخگويي به تمام سوالات لازم است

 

 كاربردها و موارد استفاده از تست همسان گزيني:

1ـ تست همسان گزيني مورد مشابه نداشته و صرفاً بر اساس شرايط فرهنگي و اجتماعي ايران تهيه شده است. نمره گذاري و تفسير نتايج اين تست انحصاراً در اختيار موسسه خانه اميد جوانان مي باشد.

2ـ شما مي توانيد بصورت انفرادي و يا دو نفره از نتايج اين تست براي شناخت بيشتر، برنامه ريزي دقيق تر و تصميم گيري بهتر در مراحل مختلف زندگي استفاده كنيد. مهمترين كاربردهاي نتايج تست همسان گزيني عبارت است از:

خودشناسي و تشخيص ميزان رشد شخصيت خود و فرد موردنظر و كيفيت سلامت رفتاري و رواني هر فرد؛ تشخيص همسر مناسب شما براساس خصوصيات فردي ـ خانوادگي؛ خصوصيات رفتاري و ويژگيهاي شخصيتي خودتان؛ رفع ترديدها و انتخاب فرد خاص از بين گزينه هاي مختلف؛ دوران آشنايي؛ مراحل ارتباط؛ خواستگاري؛ دوران نامزدي؛ فرآيند ازدواج؛ مراحل ابتدايي و ادامه زندگي مشترك؛ تشخيص منابع و عوامل ايجاد كننده و تشديد كننده مشكلات خود؛ همسر و يا هر دو نفر؛ تشخيص به موقع و تصميم گيري صحيح براي جدايي يا ادامه زندگي مشترك و مراحل آن.

3ـ اعتبار نتايج تست همسان گزيني بين شش ماه تا يكسال مي باشد. پس از وقوع هر تغيير در مراحل زندگيتان تست را دوباره اجرا كنيد و از تفاوتهاي حاصله براي جلوگيري از بروز اشتباه و پشيماني استفاده كنيد.

 

راهنماي اجراي تست همسان گزيني: فرم خود ارزيابي

 لطفاً قبل از شروع، نكات زير را بدقت مطالعه نموده و در اجراي تست مورد توجه قرار دهيد.

1ـ تست همسان گزيني داراي 450 جمله (سئوال) است كه شما مي توانيد بوسيله آن 34 جنبه از خصوصيات رفتاري و شخصيتي خود و فرد موردنظرتان را بررسي نماييد

2ـ براي دستيابي به نتايج بهتر، تست همسان گزيني را زماني اجرا كنيد كه از آرامش فكري و وضعيت جسماني و شرايط روحي مناسب برخوردار بوده و وقت كافي داشته باشيد.

3ـ در هر سئوال يك موضوع يا موقعيت خاص مطرح مي باشد. اگر آن موضوع يا موقعيت درباره شما صدق مي كند و شما آن وضعيت را داريد، در اينصورت دايره پاسخ «بله» را علامت بزنيد و اگر موضوع سؤال درباره شما صدق نمي كند و شما آن وضعيت و شرايط را نداريد، جواب «خير» را علامت بزنيد. دقت نماييد كه در اين تست جواب صحيح و غلط وجود ندارد

4ـ در اين تست جواب «بستگي دارد» يا حالت «بين ايندو» وجود ندارد، بنابراين حالت كلي و شرايط عمومي خود را در نظر بگيريد و هر يك از جوابهاي «بله» يا «خير» را كه با وضعيت شما نزديكتر است، انتخاب نماييد

5- در تمامي سؤالات، وضعيت عمومي و شرايط فعلي خودتان را در نظر بگيريد

6ـ اگر در پاسخگويي به بعضي از سؤالات ترديد داريد و يا اينكه نيازمند دقت و بررسي بيشتر مي باشيد، شماره آن سؤال را يادداشت كرده و پس از پاسخگويي به ساير سئوالات، مجدداً به آن موارد مراجعه كرده و جواب مورد نظر را تكميل كنيد

7ـ براي پاسخگويي به سؤالات، از ديدگاه خودتان استفاده كنيد و حتي الامكان از مشورت با ديگران خودداري نماييد

8ـ توجه داشته باشيد كه اولين برداشت شما از هر سؤال، معمولاً مناسب ترين برداشت خواهد بود. بنابراين (جز در موارد استثنا) جوابهايتان را تغيير ندهيد

9ـ بعضي از سؤالات كه بنظر تكراري مي رسند دلايل خاصي دارند، به اين سؤالات نيز جواب دهيد

10ـ سعي كنيد به تمام سؤالات جواب دهيد و موردي را بدون جواب نگذاريد

11ـ تست همسان گزيني را به تنهايي اجرا كنيد و از مكان مناسب و بدور از مزاحمت ديگران استفاده نماييد

12ـ تمام تست را در يك نوبت اجرا نماييد

13ـ براي اجراي اين تست محدوديت زماني وجود ندارد. ولي سعي كنيد بدون اتلاف وقت و بدون عجله كار كنيد

14ـ هرگونه توضيح و مطلب خاصي را كه لازم مي دانيد مورد توجه كارشناسان قرار گيرد، با ذكر شماره سؤال، در كادر مخصوص كه در انتهاي فرم تعبيه شده يادداشت نموده و ارسال نماييد

15ـ بخاطر داشته باشيد فقط در صورت همكاري كامل شما، مي توان به نتايج تست اطمينان داشت. بنابراين به تمامي سؤالات با كمال صداقت و صراحت پاسخ دهيد

16ـ ضمن آرزوي موفقيت شما، در صورت بروز هرگونه اشكال، با دفتر مؤسسه تماس بگيريد

تذكر مهم: براي دريافت نتايج، حتماً نام و نام خانوادگي و شماره تماس خود را بنويسيد