تاریخ اجرا

جنسیت
نام
نام خانوادگی
تلفن تماس
تلفن همراه
پست الکترونیکی
هزینه تست
ویژگی های شخصیتی
200.000 ریال
 
ردیف عنوان سوال بله خیر
1 اغلب اوقات نگران سلامتي خودم هستم و فكر مي كنم ممكن است بزودي بيمار شوم
2 ديگران مرا آدمي اجتماعي و راحت مي دانند
3 من آدم نگراني هستم
4 از صحبتهاي بي ادبانه، حتي در تنهايي اجتناب مي كنم
5 خيلي وقتها نگران وقوع اتفاقات ناگوار در آينده هستم
6 اغلب اوقات در صورتي خودم را وارد موضوعات مي كنم كه آمادگي داشته باشم
7 من خودم را آدم سطح پائيني مي دانم
8 اغلب اوقات تعريف و تمجيد ديگران را باور مي كنم
9 گاهي بدون دليل مشخص دچار تپش قلب، ناراحتي در تنفس و درد در ناحيه سينه مي شوم
10 اغلب ترجيح مي دهم در كارهايي كه انجام مي دهم، انگيزه هايم را از سايرين مخفي كنم
11 اشتباهات ديگران باعث عصبانيت من مي شود
12 به نظر من اغلب افراد بطور ذاتي خوب و مهربان هستند
13 خيلي وقتها احساس بي قراري مي كنم و نمي توانم آرام بگيرم
14 وقتي از كسي عصباني مي شوم، اغلب اوقات سرش داد مي زنم و كلمات تندي به زبان مي آورم
15 اگر درخواستي از كسي داشته باشم، اغلب دلايل واقعي را ميگويم تا چيزهاي قابل قبول را.
16 اغلب براي رسيدن به خواسته هايم، هر كاري كه لازم باشد، انجام مي دهم
17 اغلب در مطالعه روزنامه ها و مجلات، به مطالب ورزشي و سرگرمي، بيشتر از سرمقاله توجه مي كنم
18 به ندرت نگران چيزهايي هستم كه احتمالاً در آينده رخ خواهد داد
19 اغلب نسبت به چيزهاي نامرتب حساسيت دارم
20 گاهي براي جلب توجه و احترام بيشتر، حرفهايي مي زنم كه ديگران دوست دارند
21 فكر مي كنم براي جنس مخالف جذابيت دارم.
22 بعضي وقتها آگاهانه تملق مي گويم تا كارم راه بيافتد
23 اغلب از كمك به ديگران لذت مي برم
24 اغلب به وضعيت ظاهري خودم اهميت مي دهم
25 به عقيده من اعتماد كامل به اشخاص ديگر، يعني ساده لوحي
26 نسبت به سايرين خيلي كمتر دچار ترس مي شوم
27 گاهي از شدت عصبانيت چيزهايي را به اطراف پرت مي كنم
28 ازنظر خيلي ها، من آدم بي قيدي هستم
29 ديدار از موزه ها و آثار باستاني را خيلي دوست دارم
30 خيلي چيزها لازم است تا من عصباني شوم
31 فهميدن انگيزه ها و دلايل رفتار ديگران برايم خيلي جالب است
32 خودم را فردي كمال طلب مي دانم
33 خيلي وقتها خوابهاي ناراحت كننده و آشفته مي بينم
34 اغلب اوقات دوست دارم اشخاص زيادي دوروبرم باشند
35 وقتي قول مي دهم، مي توان روي قول من حساب كرد
36 اغلب مي توان به من اعتماد كرد
37 براي من خيلي اهميت دارد كه همه چيز كاملاً تميز و منظم باشد
38 اغلب اوقات از كارهاي انفرادي مثل حل جدول ومطالعه خيلي لذت مي برم
39 گاهي بر حسب شرايط دروغهاي كوچك مي گويم
40 وقتي چيزي غلط از آب در مي آيد، خودم را سرزنش مي كنم
41 اغلب آرزو مي كنم اي كاش شخص ديگري بودم
42 اغلب اوقات اولين حس من در برخورد با افراد نا آشنا، بي اعتمادي است
43 اغلب اوقات وقتي كسي مرا ناراحت مي كند، دلم مي خواهد فوراً تلافي كنم
44 اغلب احساس مي كنم ديگران مايلند مرا آزار دهند
45 گاهي از شدت عصبانيت به نفس نفس مي افتم
46 دلايل زيادي دارم كه به خودم افتخار كنم
47 حتماً جواب نامه ها و تلفنهاي تبريك، تشكر و مانند آن را مي دهم
48 از نظر سايرين من آدم بي دقت و بي نظمي هستم
49 خيلي وقتها احساس مي كنم تعريف ديگران از من، در واقع تمسخر است
50 خيلي از دوستيهايم را به علت فايده هاي احتمالي ادامه مي دهم
51 اغلب احساس غمگيني مي كنم
52 من بيشتر از اصول اخلاقي خودم پيروي مي كنم تا حرفهاي مردم
53 آينده را تيره و تار و نااميد كننده مي دانم.
54 اگر صداي ناگهاني بشنوم يا يكدفعه با كسي روبرو شوم، از جا مي پرم
55 اغلب درباره مقاصد ديگران بدبين و شكاك هستم
56 اغلب احساس مي كنم زندگي كردن براي من نوعي فشار و اجبار است
57 اگر كسي به من اهانتي كند، اغلب آنرا ناديده مي گيرم
58 به شعر گفتن و سرودن اشعار علاقمند هستم
59 به نظر من براي ازدواج دلايلي مهمتر از عاشق شدن لازم است
60 خواب من خيلي خوب است و معمولاً بعد از بيدار شدن احساس سرحالي مي كنم
61 اغلب براي كمك و دلجويي از ديگران خودم را به درد سر و زحمت مي اندازم
62 مي توانم كارها را به خوبي اغلب مردم انجام دهم
63 حتي رنجشهاي كوچك نيز باعث ناراحتي و احساس سرخوردگي من مي شود
64 به نظر من اكثر افراد اصولاً خوش طينت هستند
65 اغلب از اينكه چيز با ارزشي را از دست بدهم و يا در معامله اي ضرر كنم بيشتر ناراحت مي شوم تا چيزهايي مثل مريضي دوستان و آشنايان
66 اولين عكس العمل من در ارتباط با ديگران، اعتماد به آنهاست
67 هم صحبتي با افرادي كه خيلي پايبند اصول و مقررات باشند، مرا ناراحت مي كند
68 گاهي بدقولي مي كنم
69 اغلب ديگران مرا مي رنجانند و من از اين موضوع آزار مي بينم
70 اگر كسي به من بدي كند، اغلب اوقات آن را زود فراموش كرده و مي گذرم
71 نحوه رفتار ديگران با من، اغلب مرا عصباني مي كند
72 در ملاقاتها، اغلب خودم را پائين تر مي بينم
73 خيلي از افراد باعث مي شوند احساس كنم، كم ارزش هستم
74 اغلب اوقات انرژي و توان خودم را هدر مي دهم
75 اغلب ترجيح مي دهم موقع كاركردن تنها باشم
76 اگر امكان داشته باشد، ترجيح مي دهم تماس و برخورد كمتري با مردم داشته باشم
77 اغلب براي منظم كردن اشياء و وسايلم، وقت زيادي صرف مي كنم
78 سعي مي كنم تمام وظايفي را كه برعهده دارم، بطور دقيق و صحيح انجام دهم
79 اغلب اوقات نگران اين هستم كه مبادا حق ديگران ضايع شود
80 خيلي به ندرت درباره عقايد و احساساتم به صورت عمقي به تفكر مي پردازم
81 غالباً به آينده جهان و نحوه زندگي در آن، فكر مي كنم
82 شغلهايي را ترجيح مي دهم كه در آن امكان كار در تنهايي و بدون مزاحمت ديگران مقدور باشد
83 اغلب اوقات از بي دقتي ها و اشتباهات جزئي، چشم پوشي مي كنم
84 براي من موفقيت در امور، بيش از جلب محبت اهميت دارد
85 هميشه در قرار ملاقاتها، زودتر از وقت مقرر حاضر مي شوم
86 از بيان و يا نوشتن مطالب انتقادي خوشم مي آيد
87 اغلب به تصميمات خودم اطمينان دارم
88 خيلي به ندرت درباره آينده دچار نگراني مي شوم
89 در ميهمانيها و اجتماعات، در اولين فرصت خودم را به افراد غريبه معرفي مي كنم
90 هميشه در قرارها و وعده ها به موقع حاضر مي شوم
91 خيلي وقتها خودم را شخصي شكست خورده و از دست رفته مي دانم
92 نسبت به گذشته، علاقه ام به شغل و كارهاي روزمره بيشتر شده است
93 به نظر مي رسد هميشه مي توانم به امور خودم نظم بدهم
94 آدم تندخو و جوشي هستم
95 اگر ميزان تماسهاي اجتماعي من كم شود، ناراحت مي شوم
96 بطور منظم بعضي از روزنامه ها را مطالعه مي كنم
97 اغلب اوقات بنا به دلايلي احساس حقارت مي كنم
98 بيشتر به كارهاي پر تحرك علاقه دارم تا موضوعات نيازمند تفكر و مطالعه عميق
99 اغلب وقتي به مشكلاتم فكر مي كنم دچار دلهره و اضطراب مي شوم
100 بيشتر شكستهاي من ناشي از كارها و برخوردهاي ديگران بوده است