Home > قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

1ـ هر دوره عضويت  شما در طرح همسان گزيني بر مبناي معرفي  یک  گزينه  مي باشد پس از معرفي   یک گزينه  دوره عضويت پايان مي يابد. در صورت تمايل شما و موافقت موسسه، عضويت شما قابل تمديد است.

2ـ مدارك موردنياز براي عضويت در طرح همسان گزيني عبارتست از كپي صفحه اول وصفحه ازدواج شناسنامه و
كپي كارت ملي. (تذكر مهم: مسئوليت اصالت مدارك و صحت اطلاعات ارائه شده، بر عهده شما مي باشد.  ضمناً مدارك ارائه شده، عودت داده نمي شود).

3ـ در صورت تمایل متقاضی، جهت بهبود خدمات همسان گزینی، فايل تصويري (عكس + مصاحبه) تست همسان گزيني و مصاحبه گفتگوي ازدواج نیز از وی تهیه می شود تا در صورت نیاز مورداستفاده قرار گیرد.

4ـ پس از عضويت، بطور منظم تماس تلفني و حضوري خود را با كارشناسان موسسه حفظ نموده و در تمامي
برنامه هاي آموزشي، جلسات ملاقات و مشاوره هاي انفرادي و گروهي كه از طرف موسسه برگزار مي شود، مشاركت منظم و فعال داشته باشيد.

5ـ با توجه به اينكه اقدامات كارشناسي مختلفي براي شما انجام مي شود، لذا تمام هزينه هايي كه بعنوان هزينه عضويت و  استفاده از برنامه هاي همسان گزيني به موسسه پرداخت مي كنيد ، غيرقابل برگشت خواهد بود.

6ـ برنامه ريزي و اجراي مراحل و اقدامات مربوط به همسان گزيني، بر عهده موسسه بوده و تعيين محدوديتهاي خاص از طرف شما، موجب تاخير و بروز اشكال در موفقيت همسان گزيني خواهد شد.

7ـ انتظار مي رود، جنابعالي و ساير اعضاء محترم همسان گزيني، تمام قوانين جاري كشور، اصول شرعي و اخلاقي، رازداري و امانت داري موردنياز و مرتبط با طرح همسان گزيني را با دقت كامل رعايت فرماييد.

8ـ براي اجراي همسان گزيني، كارشناسان موسسه بر اساس مشخصات شما گزينه هاي مختلف را بررسي و به شما معرفي كرده و در صورت تمایل طرفین جلسات ملاقات حضوري تنظيم مي كنند.  (در مورد اعضاییکه برای حضور در جلسه ملاقات محدودیت هایی دارند شماره های تماس و آدرس های مربوطه، به طرفین ارائه می شود) سپس شما از بين

موارد معرفي شده انتخاب خودتان را به موسسه اعلام مي كنيد، در مرحله بعد ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري و مشخصات  شما و فرد موردنظر توسط كارشناسان مقايسه شده و نتايج آن جهت تصميم گيري بهتر در اختيار طرفين قرار مي گيرد.

9ـ ملاقات حضوري كاملا اختياري بوده و به توافق و تمايل طرفين بستگي دارد. جلسات ملاقات را در دفتر موسسه ويا در مكان هاي عمومي و حتي الامكان با همراهي اعضاء خانواده تنظيم كنيد.

10ـ هرگونه پيشنهاد وخواسته (شخصي ، مالي و…) طرف مقابل را قبل از انجام ، به كارشناس خودتان اطلاع دهيد.

11ـ هر مورد معرفي شده اعم از صحبت تلفني، ملاقات حضوري، انتخاب همايش ها و همچنين انتخاب از طريق سامانه گويا و فايل هاي تصويري جزء گزينه ها محسوب مي شود ودريافت شماره تلفن طرف مقابل، به منزله معرفي يك گزينه مي باشد.

12ـ هريك از اعضاء درصورت داشتن فايل تصويري مي تواند فايل ساير اعضاء را مشاهده كند. ضمنا هرگونه تصويربرداري از فايلها ممنوع مي باشد.

13ـ  با توجه به اهداف طرح همسان گزيني، به منظور گسترش ازدواج هاي آگاهانه و افزايش شانس متقاضيان براي انتخاب همسر مناسب و انتخاب شدن بعنوان همسر مناسب، از روش هاي مختلف اطلاع رساني نظير تماس تلفني، نمايش فايل هاي تصويري (عكس ومصاحبه) به متقاضيان، ارائه اطلاعات و مصاحبه صوتي اعضاء در سامانه گويا، پیام کوتاه (sms)، اینترنت و مانند آن استفاده مي شود.

14ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين توافقنامه و شرايط عضويت و همچنين وقوع مواردي نظير ارائه اطلاعات متناقض و نادرست، بی توجهی به توصیه کارشناسان موسسه، تماس گرفتن با سایر اعضاء همسان گزيني (بدون موافقت موسسه) و ادامه ارتباط با افراد معرفي شده (بدون اطلاع كارشناس مربوطه) عضويت شما بدون اطلاع قبلي لغو شده و كليه عواقب و مسئوليت هاي مربوطه بر عهده شما خواهد بود.

15ـ باتوجه به اينكه كارشناسان موسسه فقط افراد را به يكديگر معرفي مي كند لذا تمامي اعضاي همسان گزيني موظفند پس از معرفی و رسيدن به توافق اوليه، در مورد صحت اطلاعات ومشخصات وتاييد صلاحيت فرد موردنظر، تحقيقات و بررسي هاي لازم را به عمل آورند و در صورت ازدواج، موسسه را در جریان قرار داده و از دوره آموزش مهارتهای اساسی زندگی مشترک استفاده کنند.

16ـ با توجه به اينكه طرح همسان گزيني يك حركت جديد فرهنگي، اجتماعي و علمي براي گسترش ازدواج هاي آگاهانه
مي باشد لذا نيازمند حمايت هاي شما و ساير اعضاء محترم مي باشد.